Knowledge Graphs: An Information Retrieval Perspective

In this survey, we provide an overview of the literature on knowledge graphs (KGs) in the context of information retrieval (IR). Modern IR systems can benefit from information available in KGs in multiple ways, independent of whether the KGs are publicly available or proprietary ones. We provide an overview of the components required when building IR systems that leverage KGs and use a task-oriented organization of the material that we discuss. As an understanding of the intersection of IR and KGs is beneficial to many researchers and practitioners, we consider prior work from two complementary angles: leveraging KGs for information retrieval and enriching KGs using IR techniques. We start by discussing how KGs can be employed to support IR tasks, including document and entity retrieval. We then proceed by describing how IR—and language technology in general—can be utilized for the construction and completion of KGs. This includes tasks such as entity recognition, typing, and relation extraction. We discuss common issues that appear across the tasks that we consider and identify future directions for addressing them. We also provide pointers to datasets and other resources that should be useful for both newcomers and experienced researchers in the area. See http://www.nowpublishers.com/article/Details/INR-063 for more details.

onszelf voorbij

Wij-woorden op websites: Zoekmachines voor geesteswetenschappers

Volgens velen in onze samenleving zijn we onszelf in het proces van integratie en multi-culti finaal voorbijgelopen. Sinds tien jaar is de toon van het debat in de media en op internet volslagen veranderd. De regering verkondigt dat de multiculturele samenleving is mislukt en dus wordt afgeschaft. Etnische achterstandsgroepen moeten zichzelf maar zien te redden en populistische uitlatingen doen het goed – soms met extreme gevolgen. Wie anders meent is soft en hoort vast bij de ‘linkse kerk’.

Een team van wetenschappers onderzoekt hoe theatergezelschappen, politieke partijen, kerken en andere groepen  hun grenzen trekken én overschrijden. Hoe stellen zij zich de wereld voorbij hun eigen grenzen voor? Als het domein van een bedreigende ander? Of ligt daar juist een braakliggend terrein vol mogelijkheden voor eigen nog niet verwerkelijkte projecten? En welke politieke consequenties hebben die verschillende voorstellingen? Daarbij speelt steeds de vraag: levert het winst of verlies op om over de grenzen van de eigen identiteit heen te kijken? Middeleeuwse kaartenmakers kenden niet de hele wereld en de onbekende delen lieten ze vaak maar wit. ‘Hier zijn draken’ of ‘waar de leeuwen zijn’, schreven ze er dan bij, maar soms ook ‘Eldorado’ of zelfs ‘het Paradijs’. Onszelf voorbij gaat over veranderende gemeenschappen vandaag de dag. En vooral over de vraag of het verlies of winst oplevert om over de grenzen van de eigen identiteit heen te kijken. Volgens velen in de samenleving zijn we onszelf in het proces van integratie en multi-culti geheel voorbijgelopen. Anderen vinden dat we zo’n stap ‘voorbij ons eigen erf’ eerst maar eens moeten zetten.

Onszelf voorbij gaat over veranderende gemeenschappen vandaag de dag. Waar hoor ik bij? En wie hoort bij mij? Dat was vroeger een duidelijke zaak: kerk, vakbond, partij en familie trokken de grenzen. Nu zijn deze vormen van verbondenheid in een stroomversnelling geraakt. Zijn we bang geworden voor wat er voorbij de grenzen van onze eigen groep ligt? Of durven we over die grens heen te stappen, onszelf voorbij?

Klik hier voor meer informatie.

Annals of Information Systems

Semantic disclosure in an e-Science environment

The Virtual Laboratory for e-Science (VL-e) project serves as a backdrop for the ideas described in this chapter. VL-e is a project with academic and industrial partners where e-science has been applied to several domains of scientific research. Adaptive Information Disclosure (AID), a subprogram within VL-e, is a multi-disciplinary group that concentrates expertise in information extraction, machine learning, and Semantic Web – a powerful combination of technologies that can be used to extract and store knowledge in a Semantic Web framework. In this chapter, the authors explain what “semantic disclosure” means and how it is essential to knowledge sharing in e-Science. The authors describe several Semantic Web applications and how they were built using components of the AIDA Toolkit (AID Application Toolkit). The lessons learned and the future of e-Science are also discussed.

 • [PDF] M. S. Marshall, M. Roos, E. Meij, S. Katrenko, W. R. van Hage, and P. W. Adriaans, “Semantic disclosure in an e-science environment,” in Semantic e-science (springer annals of information systems aois), 2009.
  [Bibtex]
  @inproceedings{AIS:2009:marshall,
  Author = {Marshall, M.S. and Roos, M. and Meij, E. and Katrenko, S. and van Hage, W.R. and Adriaans, P.W.},
  Booktitle = {Semantic e-Science (Springer Annals of Information Systems AoIS)},
  Date-Added = {2011-10-16 15:03:17 +0200},
  Date-Modified = {2012-10-28 17:21:26 +0000},
  Publisher = {Springer},
  Series = {Annals of Information Systems},
  Title = {Semantic disclosure in an e-Science environment},
  Volume = {11},
  Year = {2009}}