wsdm 2017

Utilizing Knowledge Bases in Text-centric Information Retrieval (WSDM 2017)

The past decade has witnessed the emergence of several publicly available and proprietary knowledge graphs (KGs). The increasing depth and breadth of content in KGs makes them not only rich sources of structured knowledge by themselves but also valuable resources for search systems. A surge of recent developments in entity linking and retrieval methods gave rise to a new line of research that aims at utilizing KGs for text-centric retrieval applications, making this an ideal time to pause and report current findings to the community, summarizing successful approaches, and soliciting new ideas. This tutorial is the first to disseminate the progress in this emerging field to researchers and practitioners.

CIKM 2016

Document Filtering for Long-tail Entities

Filtering relevant documents with respect to entities is an essential task in the context of knowledge base construction and maintenance. It entails processing a time-ordered stream of documents that might be relevant to an entity in order to select only those that contain vital information. State-of-the-art approaches to document filtering for popular entities are entity-dependent: they rely on and are also trained on the specifics of differentiating features for each specific entity. Moreover, these approaches tend to use so-called extrinsic information such as Wikipedia page views and related entities which is typically only available only for popular head entities. Entity-dependent approaches based on such signals are therefore ill-suited as filtering methods for long-tail entities. Continue reading “Document Filtering for Long-tail Entities” »

Utilizing Knowledge Bases in Text-centric Information Retrieval (ICTIR 2016)

General-purpose knowledge bases are increasingly growing in terms of depth (content) and width (coverage). Moreover, algorithms for entity linking and entity retrieval have improved tremendously in the past years. These developments give rise to a new line of research that exploits and combines these developments for the purposes of text-centric information retrieval applications. This tutorial focuses on a) how to retrieve a set of entities for an ad-hoc query, or more broadly, assessing relevance of KB elements for the information need, b) how to annotate text with such elements, and c) how to use this information to assess the relevance of text. We discuss different kinds of information available in a knowledge graph and how to leverage each most effectively.
Continue reading “Utilizing Knowledge Bases in Text-centric Information Retrieval (ICTIR 2016)” »

linking open data datasets

Zoekmachines van de toekomst

Er bestaat enige discussie over wat de logische opvolger zal zijn van web 2.0, waarin user-generated content, het delen van informatie en interoperabiliteit centraal stonden. Hoewel meer ideeën de ronde doen, is er veel steun voor het idee web 3.0 gelijk te stellen aan het semantische web. Het sturende idee achter het semantische web is dat alle dingen op internet worden beschreven in speciale talen, zodat computers de informatie die ze aantreffen kunnen ‘begrijpen’. Een object kan bijvoorbeeld gekenmerkt worden als onderdeel van een voertuig, als persoon of als een fysieke plek op aarde. Zodra objecten op een dergelijke manier worden gekarakteriseerd, ontstaat een gigantisch netwerk van ‘linked data’ en kunnen computers verrassende en nuttige links ontdekken, die wellicht nooit door mensen ontdekt zouden zijn. Dit heeft de potentie een compleet nieuwe vorm van kunstmatige intelligentie mogelijk te maken.

Full coloured LOD cloud

Linking Open Data cloud diagram; datasets met gestructureerde computerleesbare data en daartussen aangebrachte links.

Maar zover zijn we nog (lang) niet. Er zijn een hoop redenen aan te dragen waarom het semantische web uit de visie van Berners-Lee het niet zal redden. Een van de belangrijkste redenen is het feit dat veelal een enkele centrale ontologie (‘model van de wereld’) wordt verondersteld. Ook is nog niet onomstotelijk vastgesteld dat dergelijke technieken werken in de open omgeving van het web. In specifieke omgevingen, toepassingen en taken worden successen behaald, maar deze vertalen zich nog niet naar breed toepasbare initiatieven. Desondanks bestaat er inmiddels een groeiende ‘wolk’ van datasets met machine-leesbare gegevens, die onderling gekoppeld worden (‘linking open data’ of LOD). Die wolk kan ingezet worden als semantische ruggengraat om allerhande taken aan te pakken.

Een andere reden is het feit dat bij alledaagse gebruikers van het web weinig animo bestaat om deel te nemen aan het toekennen van metadata aan objecten. We zijn dusdanig gewend geraakt aan het gebruik van zoekmachines om een weg door het web te vinden, dat geen dringende reden bestaat om bij te dragen aan de ontwikkeling van het semantische web––los van informele, ‘lichtgewicht’ semantiek in de vorm van persoonlijke bookmarks/tags of simpele annotaties op webpagina’s.

Onder de motorkap

Waar we inmiddels wel steeds meer voorbeelden van zien is het inzetten van semantiek in het zoekproces, bijvoorbeeld verkregen uit LOD.1 Wat houdt dat dan in? Recente ontwikkelingen maken het mogelijk dat computers begrijpen welke concepten gebruikt worden in stukken tekst, zoals webpagina’s, zoekmachine queries, tweets, et cetera. Dit begrijpen houdt niets meer in dan het linken van (delen van) tekst aan meer gestructureerde informatie––veelal in de vorm van zogenaamde entiteiten zoals je die bijvoorbeeld vindt in LOD.

Een veelvoorkomende definitie van een ‘entiteit’ omvat personen, bedrijven, producten, locaties, et cetera. Oftewel, alles wat een eigen Wikipedia pagina kan hebben. Exaleads zoekmachine voor Wikipedia geeft een goed voorbeeld van entiteiten. Zodra je daar een query intypt haalt de zoekmachine entiteiten op die gerelateerd zijn aan de query, die je vervolgens op een interactieve manier kan gebruiken om de resultaten aan te passen aan datgene wat je voor ogen had. In zekere zin is dit een moderne variant van faceted zoeken, waarbij metadata behorende bij of geëxtraheerd uit zoekresultaten, worden geanalyseerd en weergegeven, teneinde de zoekresultaten interactief te verbeteren. Een van de meest bekende voorbeelden hiervan is te vinden bij allerhande online winkels, waar je één of meer categorieën kan selecteren om de gevonden producten in te perken.

Wikipedia is uitgegroeid tot een aanzienlijke kennisbron en het aantal Wikipediapagina’s blijft nog steeds gestaag groeien. Een van de interessante eigenschappen van Wikipedia in de context van semantische zoekmachines is dat iedere entiteit geassocieerd is met een door mensen bewerkte beschrijving, zodat ze makkelijk gevonden en beschreven kunnen worden. Ook bevat Wikipedia structurele informatie in de vorm van (1) categorieën, (2) hyperlinks tussen artikelen en (3) infoboxes en sjablonen. Infoboxes zijn de elementen die bij sommige Wikipedia-artikelen aan de rechterhand worden weergegeven en vaak semi-gestructureerde informatie bevatten. Hetzelfde ‘soort’ Wikipedia-artikelen heeft veelal hetzelfde soort infoboxes, zoals steden, zangers, et cetera. Sjablonen lijken hier enigszins op en bevatten ook gestructureerde informatie die specifiek is voor een bepaald soort onderwerp, zoals medicijnen of vliegvelden. DBpedia is een initiatief dat als doel heeft deze informatie automatisch uit Wikipedia te extraheren en beschikbaar te stellen in LOD. Door zijn algemene aard speelt DBpedia hier een centrale rol.

Voorbeeld van Fietstas annotaties

Voorbeeld van Fietstas annotaties.

Methoden die tekst kunnen linken aan entiteiten gebruiken in belangrijke mate taaltechnologie in combinatie met machine leren, en zijn erop gericht om entiteiten, netwerken van entiteiten, profielen van entiteiten of relaties tussen entiteiten en hun relaties in teksten te herkennen. Aan de Universiteit van Amsterdam werken we sinds 2008 aan een gedistribueerde omgeving genaamd Fietstas (nu xTAS genaamd), die de vereiste functionaliteit als web service aanbiedt. Naast verschillende vormen van tekstnormalisatie biedt Fietstas ook semantische functionaliteiten zoals het herkennen van entiteiten en relaties, het normaliseren van entiteiten en het genereren van ‘profielen’ van entiteiten. Dit maakt het mogelijk willekeurige tekst aan te bieden en een lijst met gevonden entiteiten terug te krijgen. Zie de figuur voor een illustratie van het soort van documentannotaties dat daarbij door Fietstas gegenereerd wordt. Wat kunnen we met de ontdekte links tussen tekst en Wikipedia? Vanwege de directe koppeling tussen Wikipedia en DBpedia kunnen de tools voor semantisch linken (zoals Fietstas of Wikipedia-Miner) direct gebruikt worden om LOD-entiteiten te herkennen in willekeurige teksten, gebruikmakend van aanvullende informatie uit Wikipedia. Zodra entiteiten zijn herkend, kunnen we deze inzetten tijdens het zoekproces.

Semantisch zoeken en vinden

Semantische zoekmachines stellen ons dus in staat om relevante entiteiten en hun relaties te identificeren in grote hoeveelheden tekst en vervolgens in te zetten, bijvoorbeeld door het zoekproces te sturen, suggesties te genereren of door de resultaatpresentatie aan te passen. De mogelijke toepassingen van het inzetten van semantiek tijdens het zoeken zijn legio en variëren van het simpelweg inzetten van alternatieve schrijfwijzen of synoniemen (zoals de tilde operator in Google), via specifieke interpretaties zoals WolframAlpha die verzorgt, tot het volledig taalkundig analyseren van een query (zoals Powerset en Ask.com dat beogen).

Laten we verder ingaan op het scenario van een zoekmachine voor het web. Het automatisch ‘expanderen’ van een query met alternatieve schrijfwijzen lijkt een veelbelovende strategie om op een automatische manier meer relevante webpagina’s te identificeren. Waarom past een bedrijf als Google dit dan niet op grote schaal toe? Een belangrijk tegenargument is ambiguïteit; de gemiddelde query bestaat gemiddeld uit ongeveer 2,4 termen (vaak zelfs minder) en biedt vaak niet genoeg houvast om zeker te weten wat een gebruiker bedoelt. Een dergelijke strategie kan daarom al snel de verkeerde kant opgaan en termen introduceren die niet relevant zijn. Een ander tegenargument is het feit dat het zoekproces minder transparant wordt. Zodra er automatisch termen worden toegevoegd aan de query, bestaat de kans dat er documenten worden teruggegeven die niet relevant zijn, waardoor de kans groot is dat de gebruiker gefrustreerd raakt en uitwijkt naar een andere zoekmachine. Een betere strategie is dan om gebruikers de keus te geven door middel van zijdelings vermelde suggesties in de resultaatpagina’s.

Ondanks het feit dat de genoemde technieken niet automatisch worden toegepast, werken de drie grote zoekmachines voor het web (Google, Bing en Yahoo!) aan verbeteringen van algoritmes en methoden die met hoge precisie kunnen aangeven welke entiteit(en) worden bedoeld in een query. Zij passen dergelijke technieken trouwens al enige tijd in beperkte mate toe. In het bijzonder bij het zogenaamde ‘vertical search’, waarin een incrementeel lerend algoritme beslist wat de intentie van de gebruiker is. Aan de hand van de voorspelde intentie (‘ik wil een boek kopen’, ‘ik wil meer informatie’, et cetera) wordt vervolgens besloten of er, naast de normale webresultaten, ook resultaten worden weergegeven uit ‘vertica- le’ sub-zoekmachines die gespecialiseerd zijn in een bepaald type informatie. Denk aan Google Maps, YouTube of plaatjes, maar ook aan resultaten uit online winkels, blogs, het nieuws, et cetera. In het meest voorkomende geval worden de resultaten uit deze ‘verticals’ verweven met de normale zoekresultaten. De Yahoo! zoekmachine gaat hiermee zelfs nog een stap verder en biedt specifieke overzichtspagina’s aan voor sommige queries. Ook het simpelweg herkennen van bepaalde patronen kan worden beschouwd als een vorm van intelligent zoeken. Probeer maar eens de Google queries ‘time in Amsterdam’, ‘2*2’ of ‘1 dollar in euro’. Of een bepaalde datum.

Andere manieren om concepten en entiteiten in te zetten tijdens het zoeken vinden we in zogenaamde Microformats en in RDFa. Dit zijn semantische talen die als doel hebben om semantiek in te bedden in XHTML-opmaakcode. Waar Microformats een specifiek vocabulaire behelst, kan RDFa gebruikt worden om ieder willekeurig kennismodel in te zetten in de annotatie van (gedeeltes van) webpagina’s. Het doel hiervan is om op een backwards-compatible manier semantische webfunctionaliteit aan webpagina’s te kunnen toevoegen. Dit wordt veelal op automatische wijze toegepast. Zoekmachines kunnen hier vervolgens gebruik van maken, bijvoorbeeld door zogenaamde ‘rich snippets’, waarin dergelijke gestructureerde informatie wordt getoond in het scherm met zoekresultaten. Denk aan resultaten van LinkedIn, waarbij de huidige baan en locatie van een persoon worden getoond, aan recensiescores voor een bepaald product of recept, maar denk ook aan het weergeven van de tijden en locaties waarop een bepaalde film wordt vertoond.

In het algemeen kan je stellen dat een van de ontwikkelingen op weg naar het web 3.0, het zoekgedrag van gebruikers betreft. Waar we in eerste instantie gewend waren aanzienlijke aantallen webpagina’s uit de resultaatpagina’s van zoekmachines te bekijken, wordt tegenwoordig doorgaans slechts de eerste pagina bekeken. Tien jaar geleden keek minimaal 58 procent van de gebruikers alleen naar de eerste resultaatpagina; in 2005 was dit percentage zelfs opgelopen tot meer dan 80 procent. Ook zien we in het zoekgedrag van gebruikers dat we vaker op zoek zijn naar scherper gedefinieerde eenheden, zoals eerdergenoemde entiteiten. Als iemand wil weten waar en hoe laat een bepaalde film in de buurt draait, accepteert men niet langer pagina’s van verschillende bioscopen te moeten bekijken. In plaats daarvan verwachten we dat de zoekmachine ons deze stap uit handen neemt en een overzicht teruggeeft.

Of het nu gaat om dubbelzinnigheid in zoekvragen aan te pakken, het weergeven van intelligente manieren van interactie of de presentatie van zoekresultaten, alle voorbeelden tot dusver laten zien dat semantische zoekmachines de zoekervaring van de gebruiker nu al aan het veranderen zijn.

Recente ontwikkelingen

Eerder kwamen Microformats en RDFa al aan de orde en in het bijzonder hoe deze toegepast worden om de resultaatpagina’s van zoekmachines ‘intelligenter’ te maken. De wildgroei aan verschillende dialecten en de verschillende mate van ondersteuning bij verschillende zoekmachines deden Bing, Google en Yahoo! recentelijk besluiten een gezamenlijk voorstel voor een vocabulaire om entiteiten te beschrijven naar buiten te brengen, waarmee gestructureerde informatie opgenomen kan worden op webpagina’s. Op de bijbehorende website, schema.org genaamd, staan alle categorieën die ondersteund worden, alsmede documentatie voor ontwikkelaars en webmasters. Onder de categorieën bevinden zich entiteitstypen als personen, films, producten, locaties en meer. Ook wordt ondersteuning gegeven voor semantische webtalen als OWL en RDF, met als doel schema.org-annotaties deel uit te laten maken van LOD.

Een andere recente ontwikkeling is Open Graph van Facebook. We kennen allemaal de Facebook ‘Like’-knoppen op websites en dit is de volgende versie daarvan. Facebook erkende een veelgehoorde klacht van gebruikers dat een simpele ‘Like’ in veel gevallen misstond. Gebruikers wilden bijvoorbeeld alleen maar aangeven dat ze iets gezien of gehoord hadden, zonder een impliciet positief waardeoordeel te geven. En, hoewel het in eerste instantie al mogelijk was om een zogenaamd objecttype (zoals ‘acteur’, ‘stad’, et cetera) mee te geven aan datgene dat ‘geliked’ kon worden, werd er maar sporadisch gebruik van gemaakt, voornamelijk vanwege de erg beperkte lijst met ondersteunde types. Open Graph heeft als doel beide bezwaren aan te pakken. Allereerst kan men, naast de ‘Like’-actie, eigen acties definiëren, zoals ‘Listened’, ‘Watched’, et cetera. Ten tweede kunnen nu ook entiteiten aangeduid worden (zogenaamde ‘objects’), waarop de acties betrekking hebben. Maar wat heeft dit te maken met het semantische web? En met zoeken? Het aanduiden van objecten en mogelijke acties die men daarop kan ondernemen, heeft wel degelijk het karakter van het semantische web. Daarnaast zijn alle Facebook-acties, waaronder de bekende ‘Like’-knop, geschreven in RDFa. En, wellicht nog belangrijker, het ondersteunt het sociale karakter van internet en brengt dit naar het semantische web. Met dergelijke annotaties kunnen namelijk gepersonaliseerde suggesties worden gedaan, bijvoorbeeld aan de hand van acties van vrienden of van personen die erg lijken op een gebruiker.

Tot slot is het open source contentmanagementsysteem (CMS) Drupal een vermelding waard. Dit van oorsprong Belgische project wordt over de gehele wereld als backend voor allerlei websites gebruikt. In de laatste versie (Drupal 7) wordt er out-of-the-box ondersteuning geboden voor RDFa. Dit betekent dat alle content op een website met Drupal als CMS, standaard ontsloten kan worden met RDFa. Denk aan personen op een forum, producten in een webshop, of bijvoorbeeld recensies. Door het open karakter van Drupal zijn objecten en types vrijelijk te definiëren en kunnen deze dus met minimale inspanning aangeboden worden als machineleesbare informatie en deel gaan uitmaken van het semantische web.

Tot slot

Met het steeds breder beschikbaar komen van machineleesbare informatie, en methoden om deze informatie te consumeren en produceren, en met het steeds slimmer worden van automatische methoden om entiteiten te herkennen in tekst, komt het semantische web steeds dichterbij. Met behulp van moderne, semantische zoekmachinetechnologieën zijn inmiddels de eerste stappen – van hoge kwaliteit en op grote schaal – gezet om deze informatie in te zetten om gebruikers sneller te laten vinden wat ze zoeken. Of dit alles daad- werkelijk web 3.0 gaat voorstellen zullen we pas over enige tijd weten, maar voor nu ziet de zoekmachine van de toekomst er in ieder geval al slimmer, interactiever en socialer uit.

(Dit artikel verscheen eerder in het tijdschrift Informatie Professional, zie hier voor een hi-res scan daarvan.)

 • E. Meij, “Zoekmachines van de toekomst,” Informatie professional, vol. 11, p. 16–20, 2011.
  [Bibtex]
  @article{IP:2011:meij,
  Author = {Meij, E.},
  Date-Added = {2012-02-12 10:34:00 +0100},
  Date-Modified = {2012-02-12 10:37:39 +0100},
  Journal = {Informatie Professional},
  Month = {November},
  Pages = {16--20},
  Title = {Zoekmachines van de toekomst},
  Volume = {11},
  Year = {2011}}
 1. Overigens vind het omgekeerde ook plaats, dat wil zeggen het inzetten van zoekalgoritmes zoals Google die gebruikt om wijs te worden uit de gigantische hoeveelheid aan data die op het semantische web in de vorm van gelinkte data te vinden is. Dat is echter niet het onderwerp van dit artikel. []
Research on Twitter

Adding Semantics to Microblog Posts

Microblogs have become an important source of information for marketing, intelligence, and reputation management purposes. Streams of microblogs are of great value because of their direct and real-time nature. Determining what an individual microblog post is about, however, can be non-trivial because of creative language usage, the highly contextualized and informal nature of microblog posts, and the limited length of this form of communication.

We propose a solution to the problem of determining what a microblog post is about through semantic linking: we add semantics to posts by automatically identifying concepts that are semantically related to it and generating links to the corresponding Wikipedia articles. The identified concepts can subsequently be used for, e.g., social media mining, thereby reducing the need for manual inspection and selection. Using a purpose-built test collection of tweets, we show that recently proposed approaches for semantically linking do not perform well, mainly due to the idiosyncratic nature of microblog posts. We propose a novel method based on machine learning with a set of innovative features and show that is able to achieve significant improvements over all other methods, especially in terms of precision.

 • [PDF] E. Meij, W. Weerkamp, and M. de Rijke, “Adding semantics to microblog posts,” in Proceedings of the fifth acm international conference on web search and data mining, 2012.
  [Bibtex]
  @inproceedings{WSDM:2012:meij,
  Author = {Meij, Edgar and Weerkamp, Wouter and de Rijke, Maarten},
  Booktitle = {Proceedings of the fifth ACM international conference on Web search and data mining},
  Date-Added = {2015-01-20 20:28:31 +0000},
  Date-Modified = {2015-01-20 20:28:31 +0000},
  Series = {WSDM 2012},
  Title = {Adding Semantics to Microblog Posts},
  Year = {2012},
  Bdsk-Url-1 = {http://doi.acm.org/10.1145/1935826.1935842}}
Twitter standing

A comparison of five semantic linking algorithms on tweets

Late last December, Yahoo! released a new version of their Content Analysis service and they announced that the initial version will be deprecated in 2012. Inspired by a recent post by Tony Hirst, entitled A Quick Peek at Three Content Analysis Services, this seemed like a perfect opportunity to test out various algorithms/APIs for semantically annotating text, in particular tweets. For my WSDM paper, Adding Semantics to Microblog Posts (with Wouter Weerkamp and Maarten de Rijke), we have developed a gold-standard test collection for exactly this, i.e., automatically identifying concepts (in the form of Wikipedia articles) that are contained in or meant by a tweet.

What I wanted to do here is take our recently released test collection and compare several off-the-shelf annotation APIs. In the paper, we already compare various methods, including Tagme and DBpedia spotlight. There, we add to this a variant solely based on the anchor texts found in Wikipedia, called ‘CMNS’ in the paper. In this post, I also include the new Yahoo! service and a service called Wikimeta. I have excluded OpenCalais from this list, mainly because it doesn’t link to Wikipedia.

Highlights of the experimental setup:

 • Approximately 500 tweets, with a maximum of 50 retrieved concepts, i.e., Wikipedia articles, per tweet.
 • The tweet is tokenized, i.e., punctuation and capitalization is removed. Twitter-specific “terms” such as mentions and URLs, are also removed. For hashtags, I remove the ‘#’ character but leave the term itself. Stopwords are removed. (More on this later.)

First, some general observations with respect to each API.

 • DBpedia Spotlight feels sluggish and actually takes the longest to annotate all tweets (approx. 30 minutes).
 • Tagme is blazingly fast, processing all tweets in under 60 seconds.
 • Yahoo! is also fast, but not very robust. It gives intermittent HTTP 500 responses to web service calls.
 • Wikimeta, well… First of all, the returned XML is not valid, containing unescaped ‘&’ characters. After having manually fixed the output, it started nicely, but the web service seems to have crashed after processing 50 tweets. Update: things are back up and it finished within a few minutes.
 • Finally, our method is also quite fast; it finished processing all tweets in under 90 seconds. Obviously we have a local installation of this, so there is little networking overhead.

Now, onto the results. Below, I report on a number of metrics, including average R-precision, i.e., precision at R, where R denotes the number of relevant concepts per tweet, reciprocal rank, i.e., the reciprocal of the rank of the first relevant concept, recall, and MAP (mean average precision)

Comparison results

R-PrecRecip. RankRecallMAP
DBpedia Spotlight0.26230.43010.39040.2865
Tagme0.46210.62890.59730.4851
Yahoo!0.07850.14270.06900.0781
Wikimeta0.03190.05730.02830.0314
CMNS0.44270.62750.82390.5247

From this table it is clear that Tagme obtains high precision, with our method a close second. Reciprocal rank is high for both methods—a value of 0.6289 indicates the average rank of the first relevant concept lies around 1.6. Our method obtains highest recall–retrieving over 80% of all relevant concepts–and MAP, this time with Tagme as close second.

When running these experiments, it turned out that some methods use capitalization, punctuation, and related information to determine candidate concept links and targets; in particular Wikimeta and Yahoo! seem to be affected by this. So, in the next table you’ll find the same results, only this time without any tokenization performed (and also without any stopwords removed). Indeed, Wikimeta improves considerably and also Yahoo! improves somewhat. There seems to be a little gain for DBpedia Spotlight in this case.

Comparison results - untokenized

R-PrecRecip. RankRecallMAP
DBpedia Spotlight0.26500.42980.42730.2950
Tagme0.45530.61330.58130.4766
Yahoo!0.10940.18270.09850.1091
Wikimeta0.20600.33470.21670.2047
CMNS0.44270.62750.82390.5247

To round up, some concluding remarks. Tweets are inherently different from “ordinary” text, and this evaluation has shown that the methods that perform best on short texts (for instance, the Tagme system) also perform best on tweets, when there is little data available for disambiguation. Wikimeta parses the input text and is thus helped by providing it with full-text (for as far as that goes with Twitter).

Finally, I discovered something interesting with respect to our test collection, namely that some of the contents already seem to be outdated. One of the tweets refers to “Pia Toscano,” but she wasn’t in the annotators’ version of Wikipedia yet. As such, some systems retrieve her correctly, although the annotations deem her not relevant. “Dynamic semantics.” Sounds like a nice title for my next paper.

 

Research on Twitter

Dataset for “Adding Semantics to Microblog Posts”

As promised, I’m releasing the dataset used for my WSDM paper, Adding Semantics to Microblog Posts (with Wouter Weerkamp and Maarten de Rijke). In the paper, we evaluate various methods for automatically identifying concepts (in the form of Wikipedia articles) that are contained in or meant by a tweet. This release will consist of a number of parts and be downloadable from http://ilps.science.uva.nl/resources/wsdm2012-adding-semantics-to-microblog-posts/. The first part, described below, contains the tweets that we used, as well as the manual annotations, i.e., links to Wikipedia articles. If there is sufficient interest, I will also release the extracted features that were used in the paper. Let me know in the comments or drop me a line.

If you make use of this dataset, do remember to cite our paper. The bibliographic details can be found at here. If you have any questions, don’t hesitate to ask me in the comments or by sending me an e-mail.

Tweets

Twitter’s Terms of Service do not allow me to redistribute the tweets directly, so I’m providing a file containing the tweet IDs, the username, and the MD5 checksum of each tweet. With the file ‘wsdm2012_tweets.dat’ you can use the official tools used in the TREC Microblog track to fetch them. Because of Twitter rate limits, I recommend using the JSON option in blocks of 150 tweets. If you are unsuccessful in downloading the tweets, drop me a line and I’ll try to help you out.

Note that for the experiments done in the paper, we have annotated 562 tweets. In the mean time, however, tweets were deleted and accounts were banned. As such, you’ll find that we are left with a slightly smaller number of tweets: 502 in particular.

Annotations

We have asked two volunteers to manually annotate the tweets. They were presented with an annotation interface with which they could search through Wikipedia articles using separate article fields such as title, content, incoming anchor texts, first sentence, and first paragraph. The annotation guidelines specified that the annotator should identify concepts contained in, meant by, or relevant to the tweet. They could also indicate that an entire tweet was either ambiguous (where multiple target concepts exist) or erroneous (when no relevant concept could be assigned). For the 502 tweets listed above, the statistics are slightly different than reported in the paper. The average length of a tweet in this set equals 37. Out of the 502 tweets, 375 were labeled as not being in either of the two erroneous categories. For these, the annotators identified 2.17 concepts per tweet on average.

In the file ‘wsdm2012_annotations.txt’ you will find a tab-separated list with annotations. Here, the first column contains the tweet ID, the second column the annotated Wikipedia article ID, and the third column the title of the Wikipedia article. For ambiguous tweets the Wikipedia article ID equals ‘-1’ and for unknown tweets the ID equals ‘-2’ (for both of these cases the Wikipedia article title equals ‘-‘).

The ‘wsdm2012_qrels.txt’ file is a so-called qrels file (in TREC parlance), that can be used with a tool such as trec_eval as a gold standard. This file is derived from the manual annotations by considering all annotated links between a tweet and Wikipedia articles as ‘relevant’ and the remainder as being non-relevant. Recall that in our paper, we approach the task of linking tweets to concepts as a ranking task; more relevant concepts should be ranked above less relevant concepts. As such, we can rank Wikipedia articles for a given tweet and use common Information Retrieval metrics, such as precision, MAP, R-precision, etc. to evaluate and compare different methods.

 

 

 

DBpedia

Mapping queries to the Linking Open Data cloud: A case study using DBpedia

We introduce the task of mapping search engine queries to DBpedia, a major linking hub in the Linking Open Data cloud. We propose and compare various methods for addressing this task, using a mixture of information retrieval and machine learning techniques. Specifically, we present a supervised machine learning-based method to determine which concepts are intended by a user issuing a query. The concepts are obtained from an ontology and may be used to provide contextual information, related concepts, or navigational suggestions to the user submitting the query. Our approach first ranks candidate concepts using a language modeling for information retrieval framework. We then extract query, concept, and search-history feature vectors for these concepts. Using manual annotations we inform a machine learning algorithm that learns how to select concepts from the candidates given an input query. Simply performing a lexical match between the queries and concepts is found to perform poorly and so does using retrieval alone, i.e., omitting the concept selection stage. Our proposed method significantly improves upon these baselines and we find that support vector machines are able to achieve the best performance out of the machine learning algorithms evaluated.

 • [PDF] [DOI] E. Meij, M. Bron, L. Hollink, B. Huurnink, and M. de Rijke, “Mapping queries to the Linking Open Data cloud: a case study using DBpedia,” Web semantics: science, services and agents on the world wide web, vol. 9, iss. 4, pp. 418-433, 2011.
  [Bibtex]
  @article{JWS:2011:meij,
  Abstract = {We introduce the task of mapping search engine queries to DBpedia, a major linking hub in the Linking Open Data cloud. We propose and compare various methods for addressing this task, using a mixture of information retrieval and machine learning techniques. Specifically, we present a supervised machine learning-based method to determine which concepts are intended by a user issuing a query. The concepts are obtained from an ontology and may be used to provide contextual information, related concepts, or navigational suggestions to the user submitting the query. Our approach first ranks candidate concepts using a language modeling for information retrieval framework. We then extract query, concept, and search-history feature vectors for these concepts. Using manual annotations we inform a machine learning algorithm that learns how to select concepts from the candidates given an input query. Simply performing a lexical match between the queries and concepts is found to perform poorly and so does using retrieval alone, i.e., omitting the concept selection stage. Our proposed method significantly improves upon these baselines and we find that support vector machines are able to achieve the best performance out of the machine learning algorithms evaluated.},
  Author = {Edgar Meij and Marc Bron and Laura Hollink and Bouke Huurnink and Maarten de Rijke},
  Date-Added = {2011-11-25 08:45:19 +0100},
  Date-Modified = {2012-10-28 21:59:08 +0000},
  Doi = {10.1016/j.websem.2011.04.001},
  Issn = {1570-8268},
  Journal = {Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web},
  Keywords = {Information retrieval},
  Number = {4},
  Pages = {418 - 433},
  Title = {Mapping queries to the {Linking Open Data} cloud: A case study using {DBpedia}},
  Url = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570826811000187},
  Volume = {9},
  Year = {2011},
  Bdsk-Url-1 = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570826811000187},
  Bdsk-Url-2 = {http://dx.doi.org/10.1016/j.websem.2011.04.001}}
thesis cover image of a smart computer

Combining Concepts and Language Models for Information Access

Since the middle of last century, information retrieval has gained an increasing interest. Since its inception, much research has been devoted to finding optimal ways of representing both documents and queries, as well as improving ways of matching one with the other. In cases where document annotations or explicit semantics are available, matching algorithms can be informed using the concept languages in which such semantics are usually defined. These algorithms are able to match queries and documents based on textual and semantic evidence.

Recent advances have enabled the use of rich query representations in the form of query language models. This, in turn, allows us to account for the language associated with concepts within the retrieval model in a principled and transparent manner. Developments in the semantic web community, such as the Linked Open Data cloud, have enabled the association of texts with concepts on a large scale. Taken together, these developments facilitate a move beyond manually assigned concepts in domain-specific contexts into the general domain.

This thesis investigates how one can improve information access by employing the actual use of concepts as measured by the language that people use when they discuss them. The main contribution is a set of models and methods that enable users to retrieve and access information on a conceptual level. Through extensive evaluations, a systematic exploration and thorough analysis of the experimental results of the proposed models is performed. Our empirical results show that a combination of top-down conceptual information and bottom-up statistical information obtains optimal performance on a variety of tasks and test collections.

See http://phdthes.is/ for more information.

 • [PDF] E. Meij, “Combining concepts and language models for information access,” PhD Thesis, 2010.
  [Bibtex]
  @phdthesis{2010:meij,
  Author = {Meij, Edgar},
  Date-Added = {2011-10-20 10:18:00 +0200},
  Date-Modified = {2011-10-22 12:23:33 +0200},
  School = {University of Amsterdam},
  Title = {Combining Concepts and Language Models for Information Access},
  Year = {2010}}