onszelf voorbij

Wij-woorden op websites: Zoekmachines voor geesteswetenschappers

Volgens velen in onze samenleving zijn we onszelf in het proces van integratie en multi-culti finaal voorbijgelopen. Sinds tien jaar is de toon van het debat in de media en op internet volslagen veranderd. De regering verkondigt dat de multiculturele samenleving is mislukt en dus wordt afgeschaft. Etnische achterstandsgroepen moeten zichzelf maar zien te redden en populistische uitlatingen doen het goed – soms met extreme gevolgen. Wie anders meent is soft en hoort vast bij de ‘linkse kerk’.

Een team van wetenschappers onderzoekt hoe theatergezelschappen, politieke partijen, kerken en andere groepen  hun grenzen trekken én overschrijden. Hoe stellen zij zich de wereld voorbij hun eigen grenzen voor? Als het domein van een bedreigende ander? Of ligt daar juist een braakliggend terrein vol mogelijkheden voor eigen nog niet verwerkelijkte projecten? En welke politieke consequenties hebben die verschillende voorstellingen? Daarbij speelt steeds de vraag: levert het winst of verlies op om over de grenzen van de eigen identiteit heen te kijken? Middeleeuwse kaartenmakers kenden niet de hele wereld en de onbekende delen lieten ze vaak maar wit. ‘Hier zijn draken’ of ‘waar de leeuwen zijn’, schreven ze er dan bij, maar soms ook ‘Eldorado’ of zelfs ‘het Paradijs’. Onszelf voorbij gaat over veranderende gemeenschappen vandaag de dag. En vooral over de vraag of het verlies of winst oplevert om over de grenzen van de eigen identiteit heen te kijken. Volgens velen in de samenleving zijn we onszelf in het proces van integratie en multi-culti geheel voorbijgelopen. Anderen vinden dat we zo’n stap ‘voorbij ons eigen erf’ eerst maar eens moeten zetten.

Onszelf voorbij gaat over veranderende gemeenschappen vandaag de dag. Waar hoor ik bij? En wie hoort bij mij? Dat was vroeger een duidelijke zaak: kerk, vakbond, partij en familie trokken de grenzen. Nu zijn deze vormen van verbondenheid in een stroomversnelling geraakt. Zijn we bang geworden voor wat er voorbij de grenzen van onze eigen groep ligt? Of durven we over die grens heen te stappen, onszelf voorbij?

Klik hier voor meer informatie.